NEUHĀUSL HUNAL

Navrhli jsme bytový dům jako nástroj otevřené komunikace podněcující společenský i společný život. Dům, který prostorově i významově naplňuje svůj potenciál a je přínosem nejen pro své obyvatele, ale pro celou čtvrť. Racionální jádro soukromého bydlení obklopuje společný přesah – prostorová střídmost vlastních bytů je obohacena o sdílené a exteriérové prostory, což se zřetelně propisuje do kompozičních a konstrukčních principů. Dům propojuje navazující (polo)veřejné prostory a jeho osobitý charakter podporuje také přiznaná typologie i materialita. Komunikace, otevřenost a identita jsou klíčová slova návrhu.

Hlavní kompoziční myšlenka spočívá v kombinaci otevřeného a uzavřeného, volného prostoru a plné hmoty. Parter pro veřejnost a typická podlaží sloužící bydlení jsou solidní podstatou domu, kterou obepíná vzdušná konstrukce pavlačí a lodžií. Dům vytváří pevné, čitelné nároží jako protiváhu pomáhající definovat veřejný prostor náměstíčka. Kontakt se sousedními domy je naopak formulován otevřeným prostorem exteriérových schodišť, což spolu s rozdělením obytných hmot na dva bloky odlehčuje celý objekt a umožňuje vzájemný vizuální kontakt s okolím. Dům podtrhuje a aktivitu parteru podporuje specificky navržený sokl. Kompoziční logiku podporuje použitý materiál: elegantní monolit exteriérových pochozích desek, příjemně zelené kovové konstrukce členící fasádu, odolné betonové tvárnice, důstojný keramický obklad parteru. Solidní a bezúdržbový materiál, skladebnost prvků a tektonika konstrukce vytváří čitelnou identitu domu.

Městský dům Holešovice

Soutěž: 2022

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Jakub Zelenák, Tereza Šírerová, Marek Vilášek, Michael Čambor