NEUHĀUSL HUNAL

Návrh vychází ze dvou hlavních principů. Prvním je koncept nutného minima – úspornost a neformálnost zásahů podporují měkký, přírodní a přívětivý charakter areálu. Záměrem je posílení stávajících kvalit celého prostoru a zachování jeho maximální nezpevněné plochy. Tomu se přizpůsobují krajinářské i architektonické prvky umožňující variabilní použití.  

Zadruhé jde o kompoziční princip páteře a volna. Nově navržená hlavní cesta vymezuje svobodně plynoucí prostor louky s rozptýlenými elementy, který je lemován adekvátně koncentrovaným pásem pro funkční využívání areálu. Systém plošin či platforem navazujících na hlavní cestu vytváří zázemí i plochy pro pobyt a uvolňuje nezpevněné jádro prostoru pro svobodné (vy)užívání.  

Letní scéna Vimperk

Vyzvaná soutěž: 2022

Umístění: 2. místo

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Alžběta Nováková, Tereza Šírerová, Marek Vilášek, Jakub Zelenák, Veronika Paľová