NEUHĀUSL HUNAL

Čtyři domy

Hlavní myšlenkou i cílem návrhu je přirozenost a srozumitelnost – jak vůči budoucím obyvatelům, tak krajině a okolí. Chráněné bydlení je proto rozděleno do čtyř samostatných domů, které kromě průhledů podporují neinstitucionální charakter a obyčejný život v dobrém smyslu slova. Rozčlenění hmot rozvíjí zejména vztah k místu, samostatnost a individualitu jejich obyvatel. Domy drobnějšího měřítka v zahradě souzní s terénem, prolínají se se stromy a vytváří harmonické sousedství. Prostor, hmoty a děje se propojují v jeden celek.

Stavby jsou na pozemku usazeny tak, aby navzájem komunikovaly, iniciovaly společenský život a zároveň poskytovaly dostatek soukromí. Klíčová je proto práce s měřítkem, orientací objektů, jejich vzájemnými vztahy a hierarchií prostorů od zcela soukromých po sdílené. V těžišti mezi domy vzniká exteriérové komunitní místo s posezením a výhledem. Každý dům má terasu se zápražím navazující na obytný prostor, která je orientována právě k tomuto společnému prostoru mezi stromy. Na druhou stranu, do klidnější části zahrady, jsou orientovány ložnice obyvatel s menšími dřevěnými terasami, které zprostředkovávají maximální kontakt domů s terénem. Polosoukromé zahrady sdílené v rámci každého domu, symbolicky oddělené nízkými zídkami či svahem, podporují ztotožnění obyvatel se svým domovem. Prostupný pozemek s množstvím rozmanitých, neformálních zákoutí je kompletně bezbariérově zpřístupněn zpevněnými cestami a rampami.

Samotné domy mají srozumitelný, přívětivý výraz a pracují s klasickými materiály (omítka, kov, režné zdivo), ovšem v elegantním provedení a současném detailu. Všechny domy jsou bezbariérové, ekonomicky řešené a mají čitelné dispozice s jasně vymezenou soukromou částí. Pozemek je zpřístupněn dvěma hlavními vstupy, které nabízejí místo k posezení a svým tvarem zvou dál.

Chráněné bydlení Nová Paka

Soutěž: 2021

Umístění: 1. místo

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Marek Vilášek, Jakub Zelenák, Veronika Paľová, Lenka Janusová