NEUHĀUSL HUNAL

Tento projekt je zpřesněním našeho vítězného soutěžního návrhu urbanistické ideové soutěže. Jeho předmětem je areál bývalého Kuffnerova cukrovaru, který vznikl v 19. století a momentálně je největším brownfieldem v centru Břeclavi. Jedná se o prvotní zpracování podnětů ze strany klíčových aktérů v území.

Navržená urbánní struktura reaguje na kontext a klade důraz na kvalitní propojení se stávající městskou tkání i řekou. Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality i její návaznost na okolní zástavbu. Nová polyfunkční čtvrť zahrnuje různé typy bydlení, občanské vybavenosti i produkce. Adekvátní hustota osídlení a prostupná struktura umožňují fungování principu města krátkých vzdáleností. Díky tomu vzniká smysluplná, čitelná lokalita rozmanitých charakterů. 

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

Soutěž: 2021

Umístění: 1. místo

Stav: předprojektová příprava

Spoluautor: Ivan Březina

Vizualizace: Avocado Fresh

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák