NEUHĀUSL HUNAL

Náměstí Uherský Brod

Ústřední myšlenkou návrhu je přirozenost, sjednocení a respekt k historii.

Plynulost prostoru a svažujícího se terénu funkčně doplňují minimální zásahy.

Dochází k odstranění bariér fyzických, vizuálních i dopravních.

Obnovují se přirozené funkční a prostorové vazby.

Nyní rozdělené náměstí scelují celková kompozice, materiálové řešení a zeleň. 

Podélná kompozice směřuje k dominikánskému kostelu a podtrhuje Mariánský sloup.

Dopravní řešení umožňuje důstojné a přímé propojení všech objektů s veřejným prostorem.

Na náměstí vzniká více potenciálních těžišť pro společenské dění.

Flexibilní a střídmý charakter prostoru podporuje každodenní provoz i sváteční aktivity.

Náměstí Uherský Brod

soutěž: 2020