NEUHĀUSL HUNAL

Solitérní dům na autobusovém nádraží města Vimperk je díky své poloze i náplni významným, nejen orientačním bodem, k němuž přistupujeme jako k úhelnému kameni území. Solidní důstojnost objektu zdůrazňuje použití jednotného materiálu a vysokého řádu oken. Projekt vzniká v koordinaci s městem Vimperk a významný podíl na iniciaci i průběhu celého projektu má městský architekt René Dlesk. 

Hlavní průčelí domu nesoucí znak města podtrhuje vykonzolování, které vytváří krytý vstup do obchodu v přízemí. Tato charakteristická fasáda vytváří v návaznosti na autobusové nádraží jednoduše rozpoznatelný obraz pro přijíždějící. Expresivní hmota vyplňuje celý pozemek s výjimkou seříznutí na jižní straně – toto propsání vertikální komunikace do fasády vymezuje vstup do administrativní části objektu.

Kontext nádraží, autobusů a obchodních hal vedl k volbě hlavního materiálu – jemná textura stříbrně odrazivého plechového obkladu je členěna pravidelným rytmem vysokých oken a jedinou horizontální spárou. Vzhledem k požadavkům majitele sousedícího pozemku bohužel není možné otevřít okna v přízemí směrem do nádraží k cestujícím, takže tento slepý rytmus spolu s okny do schodiště bude překryt perforovanou variantou plechu. Na základě požadavků města je také zachována slepá západní fasáda. Návrh počítá již ve fázi studie s kultivovanou reklamou v rámci fasády.

Z hlediska provozu se jedná o polyfunkční dům s úspornými dispozicemi a minimem chodeb. V přízemí se nachází obchodní jednotka se zákaznickou tolaetou, dvě nadzemní podlaží slouží jako variabilní, pronajímatelné prostory. V podzemním podlaží se nachází sklady a technické zázemí, stejně jako ve výstupu na pochozí střechu.

Dům na nádraží

Studie: 2021

Místo: Vimperk

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák