NEUHĀUSL HUNAL

Důležitou kvalitou takřka ideálně orientovaného pozemku, na němž si mladá, sportovně založená rodina přála navrhnout jednopodlažní dřevostavbu v nízkoenergetickém standardu, je vzrostlý les na jihovýchodní hranici. Koncept domu pak vychází ze tří zásadních aspektů, kterými jsou práce s (polo)veřejným prostorem, materialita a dispozičně-hmotové řešení.

Předprostor domu směrem k ulici zůstává záměrně neoplocen, čímž obohacuje veřejný prostor, dává vzniknout příjemnému zápraží s posezením a v neposlední řadě zjednodušuje parkování. Přítomnost lesa a především dřevěná konstrukce domu vedla k rozhodnutí vyjádřit jeho charakter domu jednotným dřevěným opláštěním, čímž se nenásilně vymyká z okolních, převážně katalogových objektů ve standardní satelitové zástavbě. Přirozeně stárnoucí, tmavší modřínové dřevo barevně kontrastuje se světlým dřevem ostění otvorů i stropních CLT desek.

Hmotové řešení je určeno funkčními požadavky a také limity místních regulací: největší možná plocha objektu je na protilehlých rozích seříznuta, čímž vytváří rozšíření pro exteriérovou terasu i parkování. Dynamicky tvarovaná, plochá střecha překrývá základní tvar domu, vytváří po obvodu celého domu prostor krytý před deštěm a stíní interiér. Racionální dispozice je obsloužena páteřní chodbou, která rozděluje dům na strany dětí a rodičů. Hlavní obytný prostor je plně orientován do zahrady a k lesu, zatímco technické místnosti a garáž se nachází na severní straně k ulici. Vysoká okna s nízkým parapetem mohou sloužit k neoficiálnímu výstupu z jednotlivých pokojů na zahradu, obytný prostor je prosvětlen velkorysými podélnými okny.

Dům u lesa

Studie: 2019

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák