NEUHĀUSL HUNAL

Architektura novostavby je založena na pravdivosti, tektonice a otevřenosti. Navrhujeme sebevědomou, poeticky racionální budovu, která přiznává svou podstatu a je plnohodnotnou součástí města. Kompaktní hmota respektuje svůj urbánní kontext a reaguje na zásadní plánované záměry v území.

Vzdušný monolitický skelet z probarveného, červeno-růžového betonu pracuje s klasickými architektonickými principy. Římsy přirozeně stíní a chrání vozidla před nepřízní počasí, racionální otevřená konstrukce s vnitřním atriem a bez podzemních podlaží zajišťuje přirozené provětrání i prosvětlení a také výrazně snižuje investiční náklady.

Projekt klade důraz na kvalitu veřejného prostoru, především jeho obytnost, městský charakter a prostupnost, kterou podporuje zachování stávajících pěších tras a pasáž napříč objektem. Veřejný prostor obohacuje aktivní parter budovy a funkce v rámci zmíněné pasáže. Předprostoru při ulici 28. října dominuje vodní nádrž, která je zásobována dešťovou vodu jímanou ze střechy garáže. Voda se tím vrací do veřejného prostoru, který oživuje, ochlazuje a zpříjemňuje.

Parkovací dům

Soutěž: 2019

Místo: Ostrava

Spoluautor: Tomáš Růžička

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák