NEUHĀUSL HUNAL

Účelem rekonstrukce a dostavby nepoužívaného kina je vytvořit zázemí především žákům blízké základní školy, ale i veřejnosti. Součástí projektu je také fungující nájemní bydlení ve vyšších patrech a úprava navazujících veřejných prostorů.

Klíčovými aspekty jsou otevřenost, variabilita a (polo)veřejný prostor. Hlavními principy přístupu jsou přirozenost a střídmost. Citlivá rekonstrukce směřuje k maximální flexibilitě provozu a doslovné i symbolické otevřenosti objektu. Návrh klade důraz na propojení budovy s exteriérem a kontextuálně citlivou práci s navazujícím veřejným prostorem i zahradou. Uměřené architektonické zásahy odhalují současný i budoucí potenciál objektu a zároveň vytvářejí důstojnou, přívětivou budovu, aniž by popíraly stávající charakter a historii objektu či jeho okolí.

Kino pro komunitu

Soutěž: 2019

Umístění: 2. místo

Místo: Česká Kamenice

Spoluautor: Ivan Březina

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák