NEUHĀUSL HUNAL

Tři roky po kompletní revitalizaci interiéru, kterou jsme U Glaubiců dokončili v roce 2017, nás majitel požádal o návrat na místo činu: omšelé toalety i jedna z prvních tankoven v Praze sloužily od konce devadesátých let. Nahradit nevyhovující dřevěnou tankovnu elegantním černým boxem ladícím k našim předchozím zásahům nebyl problém – zásadní výzvou bylo řešení toalet. Kvůli omezením historické stavby fungovaly na minimálním prostoru a nezřídka se zde tvořily fronty, ovšem díky elegantnímu prohození dispozice se nám podařilo přidat toaletu navíc pro dámy a razantně zlepšit obslužnost u pánů.

Výtvarné řešení záměrně kontrastuje se zbytkem hostince a návštěvník se dostává do výrazného, kompaktně červeného prostoru, kterému dominuje dělicí stěna z průsvitných, ale neprůhledných luxfer. Atmosféru doplňují nerezové zařizovací předměty, zapuštěná liniová svítidla a kulatá zrcadla. Stavební práce si vyžádaly úplné přerušení provozu, a proto bylo důležitou součástí projektu naplánovat a zkoordinovat provádění stavby tak, aby se celou rekonstrukci podařilo zvládnout během dvou týdnů.

Revitalizace U Glaubiců 2.0 

Realizace: 2020

Adresa: Malostranské náměstí 266, Praha

Fotografie: Radek Úlehla

Generální dodavatel: Frydl servis s.r.o.

Elektro: elsyko.cz

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák