NEUHĀUSL HUNAL

Neudržovaná, drobná stavba na krásném pozemku v malebném údolí. Potřeba rekonstrukce a přístavby. Mladá rodina, omezený rozpočet a nutnost etapizace. Velkorysá skromnost je poznanou nutností.

Historický výraz původní stavby je zachován, zatímco nekompromisní přístavba prozrazuje svou současnost. Syrová materialita odhalených betonových tvárnic odkazuje na klasické svépomocné přístavky. Nová hmota respektuje základní stavební principy, vytváří intimní prostor dvora a na své střeše umožňuje vznik terasy s výhledem. Přísnou hmotu zjemňuje půdorysný oblouk, který usnadňuje pohyb lidí i vozů.

Důsledná práce s půdorysem a reorganizace provozu umožňují plnohodnotnou funkčnost, variabilitu užívání, rozfázování stavby i její další rozšíření. Centrální obytný prostor v sobě propojuje nové a staré struktury. Otevření do krovu provzdušňuje a sakrálně prosvětluje prostor kulatým oknem ve štítu. Vznikají nečekané vazby.

Stavení u trati

Studie: 2019

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák