NEUHĀUSL HUNAL

Hlavní myšlenka projektu spočívá ve vytvoření přívětivého a srozumitelného kampusu s živým centrálním prostorem – na ústřední piazzettě se prolíná tvůrčí proces s veřejným životem, stará budova s novými objekty a dosud izolovaná instituce s okolním městem. Racionální struktura nového kampusu respektuje stávající objekt VŠVU a klade důraz na otevřenost, kvalitu veřejných prostrantsví a urbanistickou nezávislost stavebních fází. Zásadními aspekty jsou obytnost a prostup nost prostředí, smysluplné využití zeleně a hierarchie „soukromí“ exteriérových prostorů. Propojení kampusu s městem vytváří neformální exteriérová galerie studentských prací. Navržené objekty jsou racionální i velkorysé a vytváří střídmý rám pro vznikající umění, který nekonkuruje kreativitě studentů. Nové budovy společně tvoří kompaktní celek z hlediska urbanismu i architektury. Umístění v kampusu a forma jednotlivých budov odpovídají jejich funkcím. Existující budova se stává součástí logické struktury, která využívá výhod výjimečného pozemku a potvrzuje základní prostorové principy a měřítko tohoto výrazného solitéru.

Vysokoškolský areál

Soutěž: 2019

Umístění: Top 10

Místo: Bratislava

Spoluautor: Tomáš Růžička

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák