NEUHĀUSL HUNAL

Kvadratura kruhu – projekt dětského hřiště pro komunitní centrum.

Hrát si znamená být svobodný. Svoboda si (ne)hrát, objevovat, stavět anebo jenom tak být je pro návrh nového hřiště zásadní. Nejedná se o sestavu herních prvků, ale o inkluzivní prostor pro jakoukoli aktivitu, již je dětská fantazie schopna vymyslet. Základní myšlenka i sdělení jsou jednoduché: pokud chceš, můžeš změnit svoje okolí. Neustále se proměňující hřiště je metaforou pro utopii, které se tato soutěž snaží dosáhnout, proto kvadratura kruhu.

Identifikace nejsilnějších prvků a jejich zdůraznění jednoduchými zásahy je základním principem. Celá komunitní zahrada je upravena přidáním nové vrstvy ke stávající kvalitě, strukturám a zeleni. Tento přístup je realistický, nízkonákladový a DIY, čímž podporuje přístup zdola nahoru. Horizontální sociální struktura je opozicí okolní vertikalitě. Jednoduchost a udržitelnost podporují nezávislost.

Skutečná alternativa vytváří vlastní svět a hodnotový systém. Milánská komunitní zahrada Isola Pepe Verde má potenciál tuto ambici naplnit. Nejvhodnější cestou je podle našeho názoru pokračování skromné, každodenní práce jejích členů a především udržení současné identity a etosu tohoto unikátního prostoru.

Komunitní zahrada

Soutěž: 2018

Místo: Milán, IT

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák