NEUHĀUSL HUNAL

V přívětivém zahradním městě se nachází stavba rodinného domu z osmdesátých let, který ve svém současném stavu nevyhovuje ani požadavkům a potřebám svých obyvatel, ani současné stavební kultuře. Radikální rekonstrukce proto zachovává počet dvou podlaží, ale původní sedlovou střechu nahrazuje plochou, ruší nevhodnou přístavbu garáže na hranici pozemku a prodlužuje dům směrem k uliční čáře.

Střídmý, nadčasový výraz průčelí nahrazuje překomplikovaný „romantismus“. Materialita návrhu (cihelný obklad) vychází ze stávajícího stavu, ale výraznou červeň v kombinaci s bílou nahrazuje mnohem decentnějšími odstíny – navržená barevnost odpovídá zemitým odstínům v okolí. Navržená hmota dotváří urbanistickou strukturu, navazuje na sousední objekty a vytváří stavební čáru v momentálně nesouvislé zástavbě. Výška objektu je nižší než stávající výška hřebene a nevybočuje z výšek okolní zástavby. Demolice garáže, která je postavena přímo na hranici pozemku, napravuje neadekvátní stávající stav a rozvolňuje zástavbu. Ustupující podlaží odlehčuje výraz uliční fasády domu.

Vila v zahradní čtvrti

Studie: 2018

Vizualizace: Avocado Fresh

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák