NEUHĀUSL HUNAL

Návrh novostavby knihovny s kavárnou je založen na otevřenosti, respektu a současnostI. Archetypální, jednoduchá hmota v současném výrazu i detailu bere ohled na měřítko a strukturu historického města. Konzola zdůrazňuje nároží a hlavní vstup, v přízemí rozšiřuje veřejný prostor a zachovává stávající průhledy městem. Přízemní foyer a dvůr slouží jako veřejně přístupný „obývací pokoj“, v němž lze flexibilně propojit všechny ostatní provozy. Budova je jednoduše čitelná, přístupná a přehledná.

Ideové soutěžní zadání zahrnovalo také sousední objekty. Vzhledem k riziku kolapsu celého procesu obnovy kvůli finanční i legislativní náročnosti a komplikovaným podmínkám v celém areálu (chátrající objekty, památková ochrana, omezená zastavitelnost a neurčitý program) jsme navrhli etapizaci obnovy do dvou kroků. Prvním krokem by byla realizace nezávislé novostavby knihovny s kavárnou jako zásadní impuls. Druhým krokem by měla být samostatná architektonická soutěž na řešení zbývajících objektů, které by měla předcházet především pečlivá definice smysluplného programu v návaznosti na knihovnu.

Knihovna Česká Lípa

Soutěž: 2018

Spoluautoři: Tomáš Chmel, Růža Šenoldová

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal