NEUHĀUSL HUNAL

Hlavním kompozičním i funkčním principem je rozdělení stavebního programu do dvou samostatných hmot. Jejich následné propojení můstkem definuje vztah mezi oběma objekty a rámuje průhled do krajiny. Můstek umožňuje využívat lapidární objekt garáže jako sekundární terasu s 360° výhledem a zároveň chrání přístup k domu před nepřízní počasí. Kompaktní celek vzájemně pootočených hmot reaguje na hranici pozemku a umožňuje jeho ideální využití.

Racionální rodinný dům pro mladou rodinu je založen na velkorysé práci se světlem, průhledy a nečekanými okamžiky. Střídmý kvádr prosvětlují jednotná francouzská okna a nadstandardní prosklená stěna, které potvrzuje klidně dynamickou kompozici a pravidelný rytmus fasád. Jádro domu spočívá v obytném prostoru s navazující hlavní terasou. Částečné otevření tohoto prostoru přes obě podlaží umožňuje jeho horní přisvětlení ze tří stran, vznik pozorovatelny/čítárny přístupné pouze z ložnice a vizuální kontakt s chodbou v druhém podlaží, která plynule navazuje na můstek a zároveň poskytuje podélný průhled skrz celý dům.

Rozsáhlý pozemek se díky své výjimečné poloze vymyká z kontextu standardně banální kolonie na okraji středočeské obce. Nachází se na vrcholu jižně orientovaného svahu, poskytuje výhledy do krajiny a sousedí pouze s cestou, respektive výraznou vysokou zdí oddělující vzrostlou zeleň.

Dům s můstkem

Studie: 2018

Stav: v realizaci

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Jakub Zelenák