NEUHĀUSL HUNAL

Řada zachovaných stodol na malebném břehu rybníku je přerušena řadou drobných garáží. S touto bizarní prolukou sousedí stodola, ohledně jejíž konverze jsme byli osloveni. Klient si přál přestavět půdu na obytné podkroví pro mladou rodinu a zároveň zachovat stávající garáž a dílnu v přízemí. Neobvyklou výzvou se stala neexistence (a nemožnost vzniku) vnitřního schodiště do podkroví.

V zájmu zachování genia loci a rozpočtu jsme omezili zřetelné architektonické zásahy z hlediska hmot na jediné dva, které nijak neruší urbanisticky hodnotnou uliční frontu a střešní krajinu. Odebráním hmoty ve střeše se prolamují nová okna a především zapuštěná terasa. Naopak přidáním hmoty vzniká jediný výrazný prvek současného charakteru, který zřetelně vyjadřuje novou funkci – exteriérové schodiště vedoucí k novému vstupu na štítové stěně.

Příčné členění dispozice podkroví přirozeně definuje i odděluje společenskou a soukromou část. Tento princip zároveň umožňuje ponechat obytný prostor otevřený do výšky napříč celým podkrovím, tedy světlý a vzdušný. Nad soukromou částí navíc vzniká navazující „neoficiální“ prostor pro odpočinek, četbu i pozorování krajiny. Pobytová terasa přes celou šířku obytného prostoru jej rozšiřuje, prosvětluje a umožňuje venkovní posezení s výhledem na rybník.

Stodola u rybníku

Studie: 2018

Místo: jižní Čechy

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák