NEUHĀUSL HUNAL

Návrh školy vychází z principu hortus conclusus – uzavřené zahrady. Střídmá budova v širším centru města vytváří klidnou, oddechovou zahradu v atriu, do níž se orientují okna tříd. Velkorysé pobytové chodby směřují naopak do přilehlých parků a v racionální struktuře vytváří různorodá zákoutí. Vstupní podlaží je koncipováno jako velmi otevřený, plynoucí prostor, který ustupuje z uliční čáry a vytváří krytou kolonádu definující hlavní vstup. Tektonický blok potvrzuje urbanismus nově vznikající čtvrti a význam jeho severojižní osy. 

Základní škola

Soutěž: 2018

Postup mezi 12 nejlepších návrhů z 66

Spoluautor: Martin Hajný, Ivan Březina

Místo: Smíchov, Praha

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal