NEUHĀUSL HUNAL

Dvojice nezávislých budov vymezuje prostor návsi. Rozdílný charakter obou staveb odpovídá jejich významu, funkcím a návaznosti na urbanistickou strukturu. Budova obecního úřadu vyjadřuje své postavení ustoupením a střídmostí. Jednoduchá hybridní hmota není objektem sama pro sebe – přizpůsobuje se pozemku, otevírá se do návsi, vytváří pozadí pro každodenní život a podtrhuje okolní střešní krajinu. Tvoří jasnou hranici nejzásadnějšího obecního prostoru jako stěna, v níž také volně přechází, a kromě úřadu se v ní nachází knihovna, komerční prostor a obecní byt.

Budova s obecním sálem, hasičskou zbrojnicí a zázemím údržby obce přejímá formu místních stavení, ovšem v současném detailu. Potvrzuje stávající strukturu, vymezuje nároží s ulicí a vytváří dominantu věže s hodinami. Řešení obecního sálu a jeho zázemí umožňuje maximální variabilitu všech souvisejících provozů a především propojení dvora a návsi do jednotného celku. Utilitární provozy jsou orientovány ke komunikacím.  

Hlavní prostor pro společenské akce jemně definuje mírně stoupající schodiště sloužící k méně formálnímu posezení. Výškový rozdíl koresponduje s přirozenou koncentrací a účelem navržených provozů. Po obvodu lze zaparkovat, ukrýt se pod stromy anebo plynule projít k navazujícímu novému chodníku s přechodem pro chodce. Veřejný prostor i obě budovy jsou navrženy tak, aby bez významných událostí a většího množství lidí nepůsobily nepatřičně, ale v jakémkoli běžném okamžiku přirozeně sloužily pro vyřízení jakýchkoli záležitostí, setkání anebo jen zběžné minutí.

Obecní dům

Soutěž: 2017

Místo: Moravské Bránice

Vizualizace: Adam Horn

Spoluautor: Ivan Březina

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal