NEUHĀUSL HUNAL

Navrhli jsme kompletní revitalizaci interiéru, která neohrozí charakter a zvýší celkovou úroveň proslulé hospody. Nesnadné hledání ideální kombinace starého a nového vedlo k citlivému přístupu založenému především na změně atmosféry a jemných, chirurgických zásazích.

Doložená historie malostranského domu U Glaubiců sahá do roku 1389, přičemž na sklonku tisíciletí prošla chátrající kulturní památka spásnou rekonstrukcí. Stav restaurace stejného jména byl funkční, ale za prahem morální životnosti: dvě desítky let nekoordinovaných úprav se podepsaly nevhodnou barevností, osvětlením, detaily a objekty v podobě pseudohistorizujících či lehce nevkusných dekorací, svítidel, reklam apod. Celý prostor jsme od balastních prvků očistili a následně sjednotili výmalbou, mobiliářem, osvětlením, informačním systémem a kvalitními detaily. Vše smysluplné bylo zachováno. Jediné nové, zcela současné zásahy definuje černá ocel. Konkrétně se jedná o pulty na stání s filigránským detailem a systém informačních svítidel, který návštěvníka provází nejdůležitějšími letopočty od vstupu až do sklepení, kde je završen levitující tabulí shrnující historii objektu. Na místě stropního otvoru se rozpíná neformální posezení zdobené palindromy.

Revitalizace a rozšíření výčepů byla provedena v tradičním duchu, což se týká i drobných úprav dispozice. Stávající mobiliář a svítidla definující současný charakter byly zachovány a nekontrastně doplněny. Přibylo nepřímé osvětlení a jednotný orientačně-komunikační systém ručně psaných tabulí a písmomalířských nápisů na zdi. Výrazné ztlumení a úprava osvětlení zdůraznily atmosféru gotického sklepení. Historicky relevantní roztáčená výmalba místo přepálených odstínů. Část lavice, jež byla uříznuta kvůli rozšíření výčepu, opětovně využita místo omšelého sofa. Sražené rohy místo plastových lišt. Jednoduchá svítidla místo přezdobených rytířských lustrů. Skrytí a úprava elektrických rozvodů. Projekt byl konzultován s památkaři, restaurátorem a architektem poslední rekonstrukce z roku 1998. Zásadní byla téměř každodenní přítomnost na stavbě během náročné rekonstrukce za provozu a především spolupráce se skvělými řemeslníky.

U Glaubiců

Realizace: 2017

Místo: Malostranské náměstí, Praha

Foto: Jaroslav Moravec

Výroba ocelových prvků: Vojtěch Kálecký

Výroba nábytku: Vladimír Urban

Elektroinstalace: Martin Kocián

Výmalba: Eduard Číž

Písmomalířství: naaapis.cz

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal