NEUHĀUSL HUNAL

Michael Čambor

Zajímá se o současné dění, soudobou kulturu a teorii. Získané poznatky se snaží implementovat do různých konceptů a rozhovorů o architektuře. V každém projektu by nejraději viděl sochu. Vzorně plní architektonické klišé a nosí převážně černou. Každý rok se objeví na Lunchmeat festivalu. Rád peče a vaří, libuje si v kávě a adoruje Kodaň. Ještě by chtěl vyzkoušet jaké to je tam za kopcem. Poslední dobou se zajímá o stroje a neunikne mu ani žádný kvalitní daddy joke.