NEUHĀUSL HUNAL

Smysl a potenciál architektury výrazně přesahují pouhý vzhled. Naším cílem je využít tento potenciál na 100%. Záměrně se neomezujeme typologií, měřítkem ani rozpočtem. Bez ohledu na to, zda se jedná o návrh interiéru, stavby či urbánní struktury, zabýváme se kromě samotné konstrukce také nehmotnými vztahy a významy, díky nimž mohou vznikat poetické prostory, příjemná místa a inovativní funkční řešení.

Architektura je komplexní, promyšlená struktura i proces tvorby prostředí ztělesňující hodnoty společnosti. Proto v našich návrzích usilujeme o přirozenost, racionalitu, pravdivost a střídmou krásu. Respektujeme konkrétní okolnosti projektu, pečlivě analyzujeme situace i jejich řešení a procházíme přitom nespočet slepých uliček, abychom dosáhli ideálního výsledku. Smysluplnost projektu a otevřená komunikace jsou zásadními předpoklady pro úspěšnou spolupráci.

Intenzivně se věnujeme architektonickým soutěžím a zůstáváme ve střehu. Jsme aktivní i mimo navrhování. Píšeme, učíme a věnujeme se výzkumu. Založili jsme nejlepší architektonickou soutěž pro studenty v prostoru bývalého Československa. Ať už děláme cokoli, zakládáme si na kvalitě, poctivosti a nezávislosti.

Marek Vilášek
Pavla Štefanová
Alžběta Nováková